Hráčská smlouva - klubismus, věrnost, závazky

11.09.2013 07:58

Tak jsem se včera zúčastnil jako zástupce rodičů pětek-šestek schůzky s vedením VHK, o níž Vás všechny musím informovat, neb je to velmi důležité. Předně uvedu, že schůzka se konala se zástupci rodičů hráčských kategorií od 5.tříd až po starší dorost, přičemž vedení má představu, že by se tato setkání měla s rodiči konat pravidelně (cca každé 2 měsíce) s cílem získat zpětnou vazbu na chod klubu, nešvary, problémy, které nás "tam dole" trápí, náměty na zlepšení věcí, diskuse atd...To je jistě věc chvályhodná.

 

Jelikož jsem tam byl od nás sám, mohl by se příště připojit k těmto meetingům s vedením i někdo z rodičů za 6.třídu (nikdo tam nekouše a diskuse byla velmi věcná, vstřícná a otevřená). Rovněž není třeba šuškat si o tom, co vás v klubu trápí, jenom na tribunách, ale můžete do budoucna nadnést problém přes zástupce rodičů nebo se dostavit na schůzku sami.

 

Sluší se rovněž ocenit, že vedení klubu se omluvilo za nešťastné angažmá pana trenéra Nečase (jmenovitě to vzal na sebe pan trenér Jenáček, který trenéra do VHK doporučil) a na mou připomínku rovněž uznalo, že sehrát jediný přípravný zápas před začátkem soutěží je fakt málo (byť v našich kategoriích vlastně zas tak o moc nejde). Po této zkušenosti rovněž vedení nastínilo, že se bude snažit, aby v dalších sezónách měla předsezónní příprava všech kategorií koncepčnější charakter a nenechat domlouvání přáteláků a turnajů jen na trenérech jednotlivých kategorií (uvidíme za rok).

 

Ale teď to nejpodstatnější:

Vedení klubu přichází s novým konceptem uzavírání tzv. hráčských smluv s hráči VHK. O co jde?

Jak jistě všichni chápeme, stávají se naše děti okamžikem registrace svým způsobem "majetkem" klubu VHK Vsetín, neboli náš mateřský klub získává na hráče hráčská práva. To znamená, že nikdo nemůže svévolně odejít hrát do jiného klubu, do jiného města. Klub musí souhlasit s hostováním, klub musí souhlasit s přestupem, klub má právo na odstupné, klub hráče prodává...není třeba dále vysvětlovat, to je naprosto normální v každém sportu. Má to však jednu výjimku, na kterou VHK Vsetín opakovaně doplácí. 

 

V hokejových řádech je takový nešvar, že klub nemůže a nesmí bránit klukovi v hostování kdekoli jinde, pokud chlapec prokáže, že tam odchází za školou. Klub sice může vyjádřit s odchodem nesouhlas, ale to je tak všechno co se s tím dá dělat (studijní důvody mají zkrátka přednost). Současný stav je takový, že kolem kluků se v 15 letech začnou motat různí agenti a "extraligové" kluby a nakonec nám z VHK v 16, 17 letech utíkají ti největší talenti to Třince, Vítkovic, Sparty, Liberce...kde pak hrají naši odchovanci vlastně proti nám (a náš klub, který hráče od malička piplal z toho všeho nic nemá). Je jasné, že jsme malé město a byť jsme tradiční klub, to jméno velkých extraligových klubů je pro talenta (a přiznejme si, že i pro mnohé rodiče) veliké lákadlo.

 

A o to právě jde. Klub si chce a musí svou investici chránit. Proč "investici"? Protože výchova vašeho dítěte od prvních krůčků na ledě v hokejistu prostě pro klub investicí je.

 

Je třeba si uvědomit, že mateřský klub hráče komplexně vychovává v řádu 10-15 let (po celá léta platí trenéry, půjčuje výstroj - pokud to jde, platí dopravu na soutěžní utkání, platí související náklady s provozem zimáku atd.). Je zcela jasné, že roční příspěvky ve výši 5.600,-Kč rozhodně nejsou skutečné sezónní náklady investované klubem do výchovy hráče, ale je to jen a jen "příspěvek".

 

Jinými slovy, pro klub je výchova vašeho dítěte "investice", která se může v několika málo případech úspěšných odchovanců nakonec klubu i zúročit. Vedle toho to samozřejmě klub všechno dělá i ze sportovních důvodů, neboť smyslem nějakého "klubu" je společná zájmová činnost (zde hokej). A my všichni jako srdcaři a příznivci klubu VHK Vsetín přece chceme, aby se tu hrála extraliga mládeže (aby i naši kluci třeba jednou hráli extraligu za Vsetín a měli tu šanci). Ale jak ty extraligy udržet, když jsou talenti houfně verbováni "za lepším" do "velkoklubů" a hrají proti nám? Už tak máme málo dětí v ročnících a teď se stane, že i z toho mála jsou ti nejlepší v ranném věku vyzobnuti konkurencí...

 

Tomu chce vedení klubu učinit přítrž. Vedení našeho klubu tak (dle mého) přichází s naprosto legitimním požadavkem, a to "pojistit" si hráče proti shora uvedeným praktikám, tj. odchodům ke konkurentům z velkoklubů (zadarmo!!!) před dovršením 18 let. A k tomu právě slouží Hráčská smlouva. Návrh jejího znění najdete v příloze (podotýkám, že to není nic složitého na čtení a pochopí to úplně každý).

 

Nicméně shrnu zde hlavní zásady a závazky ze smlouvy vyplývající:

1) smlouva se obecně uzavírá do dovršení zletilosti hráče, tj. do jeho 18 let

2) hráč nesmí po dobu trvání smlouvy jednat s jinými kluby a agenty o svém dalším hokejovém životě bez písemného souhlasu VHK

3) hráč musí hlásit klubu jakýkoli kontakt s hokejovým agentem, který s ním chce uzavřít smlouvu o zastupování

4) hráč je poviven "bez řečí" hrát, trénovat, rozvíjet se, pracovat na sobě...

5) hráč musí snést, že by se mohl objevit na plakátech klubu a jiných propagačních akcích VHK

6) klub může hráčská práva a povinnosti postoupit (zpravidla dočasně) jinému klubu  a hráč je povinen "bez řečí" po danou dobu za tento jiný klub hrát a plnit si další povinnosti (rozhodne-li klub, že jdete v dorostu do Valmezu, půjdete)

7) pokud hráč nebude plnit shora uvedené závazky a zejména pak pokud bude jednat s jiným klubem "za zády" VHK, podepíše někde něco s jiným konkurenčním klubem, jde o hrubé porušení hráčské smlouvy a VHK má v takovém případě právo požadovat po hráči náklady vynaložené na jeho výchovu, které jsou vyčíslené v příloze  smlouvy (upozorňuju, že v příloze jsou náklady vyčísleny za 1 sezónu!!!, takže si to znásobte)

8) pokud skončíte s hokejem ze zdravotních důvodů, nikdo po vás nic požadovat nebude

9) pokud VHK hráče "prodá" a dostane odstupné, nic po vás už chtít nebude

10) pokud přestane hráč hrát hokej z jakéhokoli důvodu (nuda, počítač je lepší, nemám na to atp.), zavazuje se, že celý další rok (12 měsíců) nebude hrát jakoukoli soutěž či zápas - prostě rok nebude hrát hokej

11) pokud dojde k předčasnému ukončení smlouvy (dohodou, výpovědí), ze zdravotních či jiných osobních důvodů hráče a hráč současně zruší registraci aspoň na 2 roky u svazu, VHK po hráči nebude nic požadovat (to se prostě může u kohokoli stát); pokud však takto skončí a registraci si nezruší (nechá si zadní vrátka) a začne dokonce posléze hrát u jiného klubu, bude po něm VHK požadovat veškeré náklady vynaložené na výchovu dle přílohy smlouvy  

12) jakmile smlouva skončí (dovršením zletilosti), má VHK přednostní právo na uzavření nové smlouvy s hráčem a ten je povinen s VHK jednat; pokud VHK nabídne prokazatelně stejné (nebo lepší) podmínky jako je nabídka hráči z jiného klubu, je hráč povinen uzavřít novou smlouvu zase s mateřským VHK

 

a co za to?

1) klub se zavazuje poskytovat výstroj, výzbroj, vybavení v rámci svých možností (do budoucna by se materiální podmínky zejména pro dorostenecké kategorie měly jen a jen zlepšovat - uvidíme...)

2) klub se zavazuje vychovávat hráče v hokejistu

3) klub se zavazuje umožnit hráči uzavření hráčské smlouvy s jiným klubem, ale jen za předpokladu dohody obou klubů o odstupném (jinými slovy, buď ta Sparta zaplatí za přestup vašeho kluka rozumnou cenu a nikdo vám bránit nebude, anebo máte smůlu)

 

K tomu všemu je třeba dodat, že vedení zdůraznilo, že v žádném případě nikdy nebude bránit hráčům v odchodu do klubů z nižších soutěží než hraje Vsetín a naopak, pokud by se tady již v budoucnu extraliga mládeže nehrála, nikdo nehodlá bránit talentovanému klukovi v jeho kariérním postupu (hostování, přestupu) do extraligy. Momentálně však máme všechny mládežnické extraligy na Vsetíně, máme dostatek středního i učňovského školství přímo u nás na Valašsku a není v zájmu klubu krmit naše konkurenty vypiplanými odchovanci VHK. Prostě není důvod odcházet!!!

 

Doufám tedy, že jste tu ideu vedení klubu pochopili. Jak zdůraznil na svém osobním přípběhu pan Pelc (synek mu odešel do extraligového Zlína), resp. jak vyprávěl několik příběhů podobných jako vejce vejci pan Jenáček, nikdo z těch rádoby velkoklubů na kluky ze Vsetína nijak zvlášť nečeká, nikdo jim tam cestu neumetá, růžové sny se brzy rozplynou a většina kluků se po čase vrací zpět na Vsetín. Opravdu se prosadí jen supertalent a proto ty "útěky za lepšími podmínkami" jsou naprosto zbytečné.

A co se stane, pokud rodiče jako zákonní zástupci hráče smlouvu odmítnou podepsat? To nebylo blíže specifikováno. Předseda klubu, pan Vlach, pouze naznačil, že u těchto případů by pravděpodobně klub musel přistoupit "ke změně podmínek", za nichž hráč ve VHK hraje. Chápu to např. tak, že by klub individuálně (pro takového hráče) razantně zvýšil sezónní příspěvky, nebo že by kluk v dorostu nedostal hokejku apod. (co když za pár let, až tam budou válet naši borci, budou kluci fasovat celou výstroj, že), takže to vše půjde na bedra rodičů. 

 

DŮLEŽITÉ!!!

Vše si řádně pročtěte a promyslete. S vedením bylo dohodnuto, že zástupci rodičů distribuují návrh hráčské smlouvy všem rodičům v ročníku (což tímto činím) a do konce měsíce září by mělo být za každou třídu sděleno, kolik lidí to podepíše, resp. jestli se smlouvou má někdo problém.

 

Případné připomínky, dotazy či žádosti o vysvětlení pak směřujte přímo na pana Tobolu (osobně na zimáku, mailem:  daniel.tobola@centrum.cz)

Myslím, že máme cca 3 týdny na reakce, diskuse, názory v ochozech zimáku i při cestách na mistráky. Na konci září ale chci od všech rodičů odpověď pro vedení.

 

všechny zdraví Venca

 

návrh hráčské smlouvy najdete zde: VHK - Hracska smlouva - mladez.pdf (630670)