Bude nový přestupní řád ve fotbale inspirací pro hokej ???

24.02.2016 07:54

od 1.června 2016 začne platit v českém fotbale nový přestupní řád, k němuž donutil vedení fotbalové asociace dlouholetý nátlak ze strany FIFA (od r. 2008), resp. i výtky Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Tento nový řád bude vpravdě revoluční, neboť zavádí zcela nový systém pohybu hráčů mezi kluby.

Všichni víme, jaká se v posledních dvou letech rozpoutala v ČR bouřlivá debata o "otročení dětí" v českém hokeji, o nemožnosti volného pohybu mládeže (ale koneckonců i dopělých hráčů) mezi kluby atd. A právě fotbal by mohl být pro hokej určitě inspirací k hledání vyřešení tohoto palčivého problému.

Jaká tedy budou v českém fotbale ta nová přestupová pravidla (čerpáno z níže uvedených článků):

  • Do 9 let věku můžou děti přestupovat zcela zdarma kam jen budou chtít, a to aniž by k tomu potřebovali souhlas mateřského klubu (a od 34 let věku to platí pro sportovce zrovna tak).
  • Ve věku 10-11 let se dá opět přestoupit bez souhlasu mateřského kubu, a to za "symbolický" registrační poplatek, který činí 1.500,-Kč za každý rok registrace v předchozím klubu (při zavedení takovéto zásady v hokeji by tak např. místo současných 50.000,-Kč za přestupujícího páťáka - 10 letý kluk, který začal s hokejem v 5 letech - stál jeho první "volný přestup" třebas jen 7.500,-Kč, což je teda pro zainteresované úspora značná). Dá se tedy říci, že do dosažení 12 let budou moci malí fotbalisti zcela volně a "prakticky zadarmo" měnit svůj fotbalový klub !!!
  • Od 12 do 33 let věku se pak přestupuje již za úhradu "odstupného" podle předepsané tabulky.
  • Zvláštní postavení však budou mít dorostenci hrající v tzv. "licenčních klubech", což jsou kluby první a druhé fotbalové ligy (nejvyšší soutěže). Jejich volný pohyb bude totiž přeci jen omezen pro přestupy do jiného licenčního klubu. Pokud se kluby totiž nedohodnou (přestup se souhlasem), bude přestup bez souhlasu mateřského klubu možný jen tehdy, pokud s dorostencem nový klub uzavře "ligovou smlouvu" a uhradí tréninkovou kompenzaci ve výši 200.000,-Kč mateřskému licenčnímu klubu (resp. někde píšou, že se částka rozpočítá mezi všechny kluby, které se podílely na výchově hráče do 23 let).
  • Zcela se ruší institut "hostování" amatérských hráčů !!! Zároveň končí sytém "farem", hráč bude moci hrát jen za jeden klub, ve kterém je právě registrovaný (lhostejno, zda to bude A-tým, béčko, juniorka...).

Je vidět, že nějaký kompromisní systém pro všechny strany (kluby, hráče - děti, rodiče), tedy lze vymyslet a když to jde ve fotbale, který je oproti hokeji výrazně masovější sport, mám pocit, že něco podobného záhy dostihne i to naše hokejové prostředí, potažmo další sportovní odvětví...

Články k tématu najedete zde:

www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/752176-od-pristi-sezony-bude-v-ceskem-fotbale-platit-novy-prestupni-rad.html#hp-artcl

fotbal.idnes.cz/novela-prestupniho-fotbaloveho-radu-dse-/fot_dsouteze.aspx?c=A160223_173159_fot_dsouteze_pes

V.